Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

SOAL UAS GANJIL 2021 MAPEL BAHASA JAWA KELAS X SMK

 

 I.    Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar!
1.    Tahun baru wingi aku lan sak keluarga ngunjungi panggonan pariwisata ning Mojokerto. Ning kono ngunjungi banyu anget yoiku pacet. Panggonan iku wis terkenal, ning Pacet aku lan keluarga seneng banget amergo ning Pacet sejuk.


Ukara ing nduwur iku kalebu paragraf ....
A.    Campuran
B.    Dediktif
C.    Induktif
D.    Produktif
E.    Eksekutif

2.    Saben dina minggu isuk ing ndeso ngadaake kegiatan kerja bhakti. Wargo deso bareng-bareng ngresiki mushola lan panggonan umum. Suket ing pinggir di jabuti supaya resik. Sampah sing garing di bakar. Kegiatan ngresiki lingkungan iki cepet rampung amerga di kerjakne bareng-bareng.
Ukara ing nduwur iku kalebu paragraf ...
A.     Induktif
B.     Deduktif
C.     Campuran
D.     Produktif
E.     Eksekutif

3.    Sepeda motor sak iki ora barang sing mewah. Sopo wae wong duwe. Isuk sampek bengi swara kendaraan podo banter-banteran. Pom bensin ora ono sepine, rego bensin saiki mundhak terus.
Ukara ing nduwur kalebu paragraf ....
A.     Induktif
B.     Deduktif
C.     Campuran
D.     Produktif
E.     Eksekutif  

4.    Parikan sing cocok kanggo ngisi ing ngisor iki yaiku :
Enting – enting gula jawa
Sak bungkus isine sanga
Dadi murid kudu rukun marang kanca
Supaya uripmu dadi ............
A.    Rekasa
B.    Sukses
C.    Tumata
D.     Ayem
E.     Pinter

5.    Karangka pidato sing bener yaiku :
•    Salam pembuka
•    Purwaka basa
•    Surasa basa
•    ........................
•    Warsana basa
A.    Pangarep - arep
B.    Salam penutup
C.    Nyuwun pangapunten
D.    Adaniyah
E.    Penutupan

6.    Sing di isi teko purwaka basa, kajeba !
A.    Atur pakurmatan
B.    Atur puja - puji
C.    Atur panuwun
D.    Atur salam
E.    Atur warsana

7.    Tuladha sing bener kanggo purwaka basa, kajeba !
A.    Pangapunten ingkang katah menawi .....
B.    Dhumateng Bapak, .... ingkang minulya ing budhi
C.    Ing dinten punika mangga kita sesarengan aturaken puji lan syukur .....
D.    Lan Bapak ..... nyuwun agunge pangapunten bilih wanten .....
E.    Assalamualaikum wr. wb.

8.    Tata bahasa sing bener ing ngisor iki, kajeba !
A.    Kanca - konco
B.    Lunga - lungo
C.    Punika - meniko
D.    Basa - boso
E.    Jowo – jowo

9.    Wajik klitik, gula jawa
Luwih becik, sing prasaja
Parikan ing nduwur iku ana pirang gatra?
A.    4
B.    2
C.    3
D.    1
E.     5
10.    Tuladha parikan ing ngisor iki nganggo 2 gatra, yaiku :
A.    Manuk emprit menclok godhong tebu
B.    Nyapu yonyapu
Sapu sada semendhe cagak
Mlaku yo mlaku
Nek ketemu kanca ayo di ajak
C.    Sepet – sepet sawone
Di empet – empet selak ra betah
D.    Menuk empret
Mlencok pager
E.    Numpak sekuter nyawang sawah
Sekutere kena paku
Ayo podo sekolah
Beno pinter koyo Bapak Ibu guru
11.    Kabudayan jawa sing isine agama tuladhane yaiku :
A.    Isine buka yaiku bahasa jawa kuna
B.    Budaya jawa ngasilne agama dhewe yaiku kejawen ...
C.    Akeh kerajaan sing ning jawa ayumbangke ragam kabudayaan ning jawa ...
D.    Arsitektur jawa yaiku bentuk bangunan khas ...
E.    Bahasa jawa yaiku basa sing di gunakne penduduk suku bangsa ...

12.    Tuladhane parikan 4 wanda yaiku :
A.    Pitik blorak manak siji
    Jare kapok malah ndadi
B.    Wedang bubuk gula jawa
C.    Wedang bubuk gula jawa, yen kepetuk ati lega
D.    Manuk emprit menclok godhong tebu
E.    Yen eling sambangono
    Ojo gawe larane ati

13.    Geguritan yaiku :    
A.    Karya sastra kang kaiket bait lan nggunaake bahasa jawa
B.    Karya sastra kang kaiket bait lan kaiket larik
C.    Karya sastra kang kaiket bait lan kaiket rima
D.    Karya sastra kang kaiket bait lan kaiket waktu
E.    Karya sastra kang kaiket bait lan karya sastra kang kaiket bait, larik, rima, lan nggunakake bahasa jawa

14.    Sing perlu diperhatikne supaya maca geguritan sing bener lan api, kejaba
A.    Ekspresi  
B.    Kinesik
C.    Irama
D.    Lagu suara
E.    Tangan

15.    Sing ora kalebu kebudayaan jawa yaiku :
A.    Keris
B.    Tarian
C.    Aksara jawa
D.    Bahasa  
E.    Manungsa

16.    Tuladha kabudayaan jawa, kajaba :
A.    Wayang kulit
B.    Ludruk
C.    Tari remo
D.    Reog  
E.    Tari pendet

17.    Kerangka pidato kalebu ing pakurmatan tiladha ing ngisor iki, kajaba :
A.    Dhumateng Bapak
B.    Dhumateng Ibu
C.    Dhumateng Kepala Sekolah
D.    Dhumateng Kanca - kanca
E.    Dhumateng Adik

18.    Kagunaan nyinauni bahasa jawa yaiku :
A.    Melestarikan budaya jawa
B.    Kersana sae
C.    Lambang kebanggaan daerah
D.    Lambang identitas daerah
E.    Alat perhubungan

19.    Bahasa sing ana ning jawa yaiku, kajaba :
A.    Jawa - jawa
B.    Madura - madura
C.    Banyuwangi - osing
D.    Sunda – jawa barat
E.    Tengger - surabaya

20.    Tanda bahasa sing bener ing ngisor iki yaiku :
A.    Setunggal - setunggal
B.    Sedoso - sedoso
C.    Kalih – kalih
D.    Loro - luru
E.    Punika - menika
 
II.    Jawablah pertanyaan berikut ini secara singkat dan jelas!
1.    Gawea ukara campuran !
2.    Apa pengertian parikan lan tuladhanipun (4 wanda) !    
3.    Sebutne jenis kabudayaan jawa lan penjelasanipun !
4.    Gawea geguritan minimal 10 baris (sekolah) !
5.    Sebutne usutan kerangka pidato !


Post a Comment for "SOAL UAS GANJIL 2021 MAPEL BAHASA JAWA KELAS X SMK"